Rinkai Routing, software pro plánování rozvozů a optimalizaci tras

Systém snadno naplánuje trasy na základě zákaznických objednávek, respektuje přepravní i zákaznická omezení, a minimalizuje náklady.

Současně předá potřebné informace zákazníkům i řidičům, a vyhodnotí realizaci plánu porovnáním s daty z GPS jednotek ve vozidlech.

Nasazení systému má smysl jak v provozech se třemi tak i třemi sty vozidly.Přínosy použití:

   

Typická omezení:

 • Zrychlení plánování tras
 • Přesný a optimální plán rozvozu pro řidiče
 • Zlepšení včasnosti příjezdu k zákazníkům
 • Snížení přepravních nákladů typicky o 10-20%
 
 • Časová okna zákazníků
 • Kapacity a typ vozidel
 • Kapacita nakládky
 • Různá průjezdnost silnic pro různá vozidla

 


Přínosy Vám prokážeme, kontaktujte nás!+420 776 727 770

info@rinkai.cz


 

 


Plánovací kolečko

Den 0
 • Příjem objednávek od zákazníků
 • Přenos objednávek z ERP
 • Výpočet optimálních tras v Rinkai Routing
 • Přenos výsledných tras do ERP
 • Předání informací o trasách řidičům a zákazníkům
 • Příprava zboží pro jednotlivá vozidla
Den 1
 • Nakládka a rozvoz zboží
 • Kontrola dodržování plánů dle GPS
Den 2
 • Vyhodnocení realizace plánu dle GPS
 • Úprava parametrů dle zjištěných skutečností

Kontakt

Rinkai s.r.o.
Pekařská 12, Praha 5
155 00, Česká republika

+420 776 727 770
+420 776 727 771


© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Rinkai s.r.o.